Udział w konferencji


31. stycznia uczestniczyliśmy w konferencji „Zapobieganie bezdomności zwierząt. Dobre i złe praktyki. Rekomendacje”, która odbyła się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. Swoje referaty przedstawili m.in. przedstawiciele Departamentu Środowiska Najwyższej Izby Kontroli, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego, Biura Ochrony Środowiska urzędu m. st. Warszawy.

Zdobyta wiedza na pewno bardzo nam się przyda, pozwoli bowiem jeszcze lepiej orientować się w problemach bezdomnych zwierząt.