Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego


8 listopada 2016 r. otrzymaliśmy dokument potwierdzający nadanie Stowarzyszeniu numeru KRS. Od tego momentu możemy już działać. Zatem zaczynamy!